• แรงงานสัมพันธ์
 • สร้างสรรค์กิจกรรมในองค์กร
 • ประสานงานกิจกรรมในเครือบริษัท

10 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong HR - Food Manufacturing experience
 • Able to work upcountry
 • Fast growing food business firm

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Human Resources
 • Have the Experience in Administration
 • Can management as well.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Human Resource Management
 • 1-3 years of direct experience
 • Extensive knowledge of Labour Protection Law

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree
 • Minimum 10+ years’ experience
 • Good knowledge of Thai Labor law

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor or Master’s degree
 • Minimum 10+ years’ experience
 • Good knowledge of Thai Labor law

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for overall works of employee relation
 • Legal & Compliance and Union
 • Provides counseling/advices/recommendation

14-Dec-18

 

Applied
 • Good knowledge of Thai Labor law and related.
 • Good leadership within the organization.
 • Good command of English

10-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in related field.
 • Overall HR, Admin duty
 • 5 years experiences of HR & Admin

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์รับสมัครพนักงานแรงงานต่างด้าว
 • มีความรู้ด้านตรวจเอกสารแรงงานต่างด้าว

10-Dec-18

 

Applied
 • Degree or higher in Human Resource Management
 • 1-3 years of direct experience
 • Extensive knowledge of Labour Protection Law

06-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Human Resources
 • 5 years of progressive leadership experience
 • General knowledge of employment laws and practices

06-Dec-18

 

Applied