• Admin, General Affair, GA, HR, Japanese, English
  • HRD
  • HRM

21-Sep-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล