ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 117 ตำแหน่งงาน
  Accenture Solutions Co., Ltd.'s banner
  Accenture Solutions Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • 5 years exp HR Business Partnering / HR Generalist
  • Proficient understanding of Thai labor law
  • Experience in multinational organizations or BPO
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • ดูแลงานสรรหาและ HRM
  • ประสบการณ์สรรหาวิศวกร การตลาด ด้านอสังหาริมทรัพย์
  • สามารถใช้สื่อ online / Social Media ได้คล่อง
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • Experience in overall HR operations management
  • Strong knowledge of Labor laws, Employee Relation
  • Strong Interpersonal skills,Highly Organized
  Miwcom Co., Ltd.'s banner
  Miwcom Co., Ltd.'s logo
  วัฒนาTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • Fresh Graduate Welcomed / Good command in English!
  • Experience Business Trip with MD over the World!!!
  • Able to communicate in Japanese is an advantage.
  บริษัท รวยยั่งยืน59 จำกัด's logo
  บางนาTHB 16K - 19,999 /เดือน
  • มีโอกาสในการเติบโต เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
  • เราหาบุคลากรที่มั่นคงยังยื่น พร้อมก้าวไปกับองค์กร
  • บริษัทมีธรรมะเป็นที่ตั้ง
  Thai Solar Energy Public Company Limited's banner
  Thai Solar Energy Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี/โท ด้านการจัดการ/การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน, ประกันสังคม
  Globe Syndicate (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Globe Syndicate (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวงTHB 30K - 54,999 /เดือน
  • Formulate competence and development strategies
  • Have experience in HRD, Learning & Development
  • KPI, OKR, People Development
  Brillianz Compay Limited's banner
  Brillianz Compay Limited's logo
  สวนหลวง
  • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและPDPA
  • มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์การสื่อสารและการจัดองค์กร
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  บึงกุ่มTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • สรุปข้อมูลสถิติ เช่น การขาด-ลา-มาสาย
  • วางแผนจัดกิจกรรมตามโอกาสต่างๆ
  • ดูแลเรื่องเอกสาร-เบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆให้พนักงาน
  ถัด ไป