• วุฒิปริญญาตรี ทางด้านทรัพยากรมนุษย์
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ค่อนข้างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

18-Jan-18

 

Applied
  • ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงมากกว่า 10 ปี
  • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • HRM, Good knowledge of labor laws, C & B
  • At least 8-10 years exp. in HR
  • Good command of English & MS office

15-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล