ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 38 ตำแหน่งงาน
  Ritta Co., Ltd.'s banner
  Ritta Co., Ltd.'s logo
  ลาดกระบัง
  • มีประสบการณ์งานบุคคลในสายก่อสร้าง
  • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี
  • สื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Lead the HRM and HRD Team
  • Well-Known Public Retail Company
  • Leadership Skills, People Oriented, Well Organized
  CGP (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  CGP (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • HR Business Partner/Recruitment/ training
  • Tech enviornment/fast-paced/employee relation
  • organizational diagnosis/performance management
  ถัด ไป