• ประสบการณ์การทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย8ปี
 • มีความรู้ในกฎหมายแรงงานและประกันสังคมเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้

21-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • จัดทำและนำเสนอแผนการฝึกอบรม
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในภายนอก

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์และการบริหารแรงงาน

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

17-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ค่อนข้างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

17-Nov-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความคล่องตัว ขับรถยนต์ได้
 • เข้าใจ พรบ.คุ้มครองแรงงาน พศ.2541

16-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล