• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบริหารงานบุคคล
  • มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับคนงานต่างด้าว
  • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดี

12-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่