• วางแผนอัตรากำลังคน วิธีการสรรหา การคัดเลือก
  • วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม
  • มีภาวะการเป็นผู้นำ บุคลิกภาพดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Master Degree in Human Sciences or Law
  • At least 5 years previous work experience
  • Good knowledge of Thai and English

14-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่