• มีความสามารถด้านงานสรรหาพนักงาน
 • จัดเตรียมเอกสารพร้อมยื่น work permit
 • ติดต่องานราชการ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • ควบคุมดูแลงานด้านการสรรหา
 • ควบคุมดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการทีมHR
 • ร่วมจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ทั้งภายใน และออกพื้นที่

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Working Location: Chonburi - Rayong
 • HR Full Loop
 • Fluent in English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in HRM
 • Active and fast learning person.
 • Good command of English.

22-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Solid background in full functions of HRM, HRD, GA
 • Experience from Japanese Automotive manufacturing
 • Good in communication skills in JAPANESE

22-Jun-18

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • HR & Admin experience in automotive business
 • Administrative tasks across all HR services
 • Experience with automotive manufacturing

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong experience in Labor union Management (500+)
 • Solid background in full functions of HRM
 • Good in communication skills in ENGLISH

22-Jun-18

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or Master’s degree
 • 5 years’ experience
 • Excellence in both writing and spoken English

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources Management
 • Closely working with Compensation and Benefit
 • Strong knowledgeable of Thai labor law.

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปวส. / อนุปริญญา ขึ้นไป

22-Jun-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมเงินเดือนได้
 • หัวหน้าแผนกบุคคล

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 2-5 years work experience
 • Able to drive a car with valid License is a must

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Human Resouse Manager
 • Chinese Speaking
 • HR

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree of HR/OD
 • Experiences in the field of HRM
 • Analyse and improve the development of recruitment

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4 years working experience in General Affairs Mana
 • 3 years in Law Function.
 • Fluent in English and Thai

21-Jun-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ในระบบ ISO9001 / ISO14001
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

21-Jun-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • HR Manager
 • In-depth knowledge of labor law & HR best practice
 • People oriented and results driven

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's degree or Master's degree
 • 5-10 years of experience in implementation
 • Good command of English

21-Jun-18

 

Applied
 • HR, recruitment
 • screening, interviewing
 • Visa & Work permit

21-Jun-18

 

Applied
 • Administration
 • Visa and work permit
 • BOI

21-Jun-18

 

Applied
 • Minimum 5 years in Human Resource
 • Manage 4M (Man, Material, Method and Machine)
 • Bachelor degree in Human resource

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of professional experience
 • Graduate degree in Human Resource or related field
 • Manage and follow up HR Plan

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA in any field or equivalent
 • Excellent in communications skill
 • Good human relations and personality

20-Jun-18

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jun-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Monthly compensation Baht 120,000 - 200,000.-
 • At least 10 years experience in the function
 • Good command of English and computer

20-Jun-18

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Legal at factory
 • Japanese skill
 • Amata Nakorn

20-Jun-18

THB55k - 70k /เดือน

Applied

HR Recruiter

Kelly Services

ชลบุรี

 • Recruiting for the manufacturing plant.
 • Able to work in International culture
 • Use best practice recruitment and selection

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree of Law, Political Science
 • 8 years of Experience in Employee Relations
 • Labor Law, Good Command of English

20-Jun-18

 

Applied
 • Employee relation, Happy work place activity
 • Labor Law, Internal Communication
 • Good command in English

20-Jun-18

 

Applied
 • Minimum 5 years experiences in HR Management Level
 • Organization Development, Project Implementation
 • Multinational work environment/Global experience

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • At least 7-10 years of relevant experience
 • Good English communication skills.

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 5-10 ปีขึ้นไป

20-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้น
 • ซื่อสัตย์
 • ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Over 5 years in a wide range of human resources
 • Accurate communication
 • Good personality

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources
 • 5yr. experience in human resources function
 • Good command in English and computer-literate.

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in HR
 • 5 years of working experience in HR & Admin
 • Good relationship and communication

19-Jun-18

 

Applied
 • Developing career paths, development programs
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการยื่นขอนำเข้าช่างฝีมือแรงงาน

19-Jun-18

 

Applied
 • 7 years’ experience in Admin & HR field
 • Handle BOI documentation and application
 • Staff development & training within planned budget

19-Jun-18

 

Applied
 • Can work 48 hours/ week; Mon-Fri 8 am - 6.30 pm
 • Extensive knowledge of Labor Protection Law
 • Good command of English esp. in writing & reading

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสรรหาบุคลากร
 • จัดเตรียมเอกสารประวัติบัญชีรายการพนักงาน
 • ติดต่อสำนักงานประกันสังคมและหน่วยงานราชการอื่น

18-Jun-18

 

Applied

HR Manager

EIE Intergroup Co., Ltd.

ภาคตะวันออก

 • Female, Male age 38 - 45 yeas old, payroll, safety
 • HR, GA, HR Manager, visa, work permit, management,
 • Bachelor's of Human resource or related field

18-Jun-18

 

Applied
 • Training & Development
 • Manufacturing
 • Rayong, Amata City

18-Jun-18

 

Applied
 • Knowledge of HR Development tools
 • Having a good interpersonal skill
 • Strong interpersonal communication & presentation

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female Age 40 years old up
 • Bachelor’s degree in Law
 • 10 years working experiences in Labor Relation

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female Age 25 years up
 • degree in Law/ Human Resources Management
 • 3-5 working experiences in Labor Relation

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any related field
 • 3-5 years of working experience in HR General role
 • Transportation, Group insurance, 5 days working

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age 28 years old up.
 • Bachelor Degree in Law, Political Science.
 • Experiences in ER or labor union.

16-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied