• Willing to work in Warm company
 • High payment & High potential working
 • Be able to utilize your skill

16 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Asst. HR Manager / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล

BEST-PAC CONCRETE (2) CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปวส. ถึงปริญญาตรี ทางสาขาการบริหารการ จัดการ
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน
 • ดูแลจัดสรรงาน / ประเมินการทำงาน ของพนักงาน

13-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

13-Nov-17

 

Applied
 • บริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กร
 • บริหารการพัฒนาระบบการบริการลูกค้า
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

10-Nov-17

 

Applied

Human Resources Manager

D.P.PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

10-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล