ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Siam Steel International PLC.'s logo
  พระประแดง
  • Senior HR officer / HR Supervisor
  • ประสบการณ์ด้านงาน HR อย่างน้อย 15 ปี
  • Labour Law, Recruitment, Welfares, Labour relation