• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  • มีประสบการณ์ในงานสายงานบุคคลและธุรการ 5 ปีขึ้นไป
  • เงินเดือนสามารถเจรจาต่อรองได้

06-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Recruitment Specialist, recruitment manager
  • Campus recruitment
  • Develop recruitment procedures and policy

01-Jun-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่