• วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
  • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มีภาะการเป็นผู้นำสูง
  • มีความยุติธรรม และจริยธรรม

15-Jan-18

 

Applied
  • ดูแลสวัสดิการพนักงาน / ทำเอกสารทดลองงาน
  • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล
  • มีประสบการณ์งานทรัพยากรบุคคล 0-3 ปี

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล