• ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

22-Jun-18

 

Applied
 • Challenging work
 • Exceptional working atmosphere
 • Generous benefit

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HRBP
 • HR Generalist
 • Good Bonus and Benefits

22-Jun-18

 

Applied
 • จัดทำฐานข้อมูลบุคคล และประวัติบุคคล
 • จัดทำระบบและแผนพัฒนาบุคลากร
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือก จ้าง และบรรจุ

22-Jun-18

 

Applied
 • ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร/Payroll/แรงงานสัมพันธ์
 • HRM Manager

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปฏิบัติงาน เมืองทองธานี
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • -

19-Jun-18

 

Applied
 • HR Recruitment & Selection (manufacturing).
 • Recruitment and Talent Acquisition
 • Monitor manpower budget

19-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Human Resource
 • Work exp. minimum 3 years, in an HR field
 • Familiarity with IT industry

18-Jun-18

 

Applied
 • Challenging work.
 • Exceptional culture and atmosphere.
 • Generous benefits

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintain all recruiting and hiring process
 • At least experience 3 years in HR
 • monitoring and verifying HR Policies & System

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied