• นิติกร นักกฎหมาย
 • แรงงานสัมพันธ์
 • ประสานงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences
 • Development opportunity
 • Join us !!

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Human Resource
 • Traning, Engagement, Competency
 • At least 5-7 years working experience

22-Nov-17

 

Applied
 • Knowledge of Human Resource Development
 • Good communication of both spoken & written Eng
 • Good communication and interpersonal skills

22-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree holder in Human Resources or equivalent
 • At least 5 years relevant working experience
 • 3 years in supervisory role

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารงานบุคคล คิดเงินเดือน สรรหา ว่าจ้าง
 • ดูแลงานด้านเอกสารธุรการ
 • ประสบการณ์ในสายงาน 10 ปี ขึ้นไป

21-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

21-Nov-17

 

Applied
 • Experience in payroll and recruiting
 • leadership skills
 • 5 working days

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, 35 yrs old up
 • Bachelor or Master degree in HRM/HRD/OD/BA
 • Exp in HRM all process at least 3 yrs.

18-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล