• ควบคุม จัดการงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • วางแผนอัตรากำลังคนของธุรกิจ
 • งานธุรการและความปลอดภัย

11-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Human Resources Management
 • Familiarity with social media
 • Excellent verbal and written communication skills

07-Dec-18

 

Applied
 • Male Only, Age 40-45 years old
 • Bachelor’s degree in HRM, HRD or related field
 • 10-15 yrs HR,Recruitment,Payroll,Labor Management

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in English
 • Minimum 5 years working experience
 • Able to work independently

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่