• รายงานต่อ M.D.
  • มีหน้าที่ในการวางแผนงานกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
  • วางแผนสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ

20-Aug-17

 

Applied

Human Resource Officer

Hin Nam Sai Suay 1 Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

  • ทำเงินเดือนพนักงานสายโรงแรม
  • ประสบการณ์ด้านแผนกทรัพยากรบุคคล
  • สามารถทำเงินเดือนพนักงานได้

17-Aug-17

 

Applied
  • รายงานต่อ M.D.
  • มีหน้าที่ในการวางแผนงานกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
  • วางแผนสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ

12-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล