• Competitive package
 • Challenging work!
 • Apply now!

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Competitive package
 • Challenging work!
 • Apply now!

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานบุคคล คิดเงินเดือน สรรหา ว่าจ้าง
 • ดูแลงานด้านเอกสารธุรการ
 • ประสบการณ์ในสายงาน 10 ปี ขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

23-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล
 • ช่วยเตรียมข้อมูล Time Attendance

23-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล