• ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  • เข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการรักษาใหม่ๆ

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล