ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's โลโก้ของ

  Manager, VitalLife Clinic @ Bangkrachao

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  พระประแดง
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการพยาบาล
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : VitalLife Clinic @ Bangkrachao
  • มีความรู้ระบบมาตรฐานคุณภาพพยาบาล HA, JCI
  IDS Medical Systems (Thailand) Company Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  IDS Medical Systems (Thailand) Company Ltd.'s โลโก้ของ

  Product Specialist; Ultrasound (WHC Segment)

  IDS Medical Systems (Thailand) Company Ltd.
  บางพลี
  • Bachelor’s Degree in Medical/Science/
  • Strong communication skills to synthesize complex
  • Willingness and ability to travel
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)