• รับเฉพาะเพศหญิง
  • ดูแลผู้ป่วยหลังการรับบริการ
  • ผ่านการอบรมการการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

09-Aug-17

 

Applied
  • พยาบาลประจำห้องผ่าตัด/ward
  • ปริญญาตรี
  • บุคลิกดี, มีมนุษย์สัมพันธ์, เข้างานเป็นกะได้

09-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง
  • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี
  • มีพาหนะส่วนตัว

03-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล