• ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  • เข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการรักษาใหม่ๆ

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Degree in Nurse, Medical technology, Pharma
  • 2-4 years experience in sales (Medical Device)
  • Excellent spoken and written of English

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล