ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  ชลบุรีTHB 16K - 20K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • มีประสบการณ์ด้านการขายหิน ดิน ทราย ขนส่ง
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ประกันสังคม,ค่าเดินทาง,ตรวจสุขภาพ,อาหารกลางวัน
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)