ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-22 จาก 22 ตำแหน่งงาน
  MR. D.I.Y. TRADING (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  MR. D.I.Y. TRADING (THAILAND) CO., LTD.'s logo

  Personal Assistant to CEO

  MR. D.I.Y. TRADING (THAILAND) CO., LTD.
  บางนา
  • Executive Secretary
  • Strong in Management Skills
  • Good communication both in English or Chinese
  Euro Creations Co., Ltd.'s banner
  Euro Creations Co., Ltd.'s logo

  Personal Assistant to CEO

  Euro Creations Co., Ltd.
  พระโขนง
  • Experience in Personal Assistant
  • Good in English and Computer Literacy
  • Ability to multitask and prioritize daily workload
  SIPHYA FURNITURE CO., LTD.'s logo
  พระประแดง
  • เลขานุการผู้บริหาร ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ, การตลาด
  • Process development, General management
  • Digital mindset, Business development, พัฒนาองค์กร
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • Experience in Manufacturing Environment
  • Executive Assistant
  • Excellent Command of English
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s banner
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • เลขานุการผู้บริหาร
  • การจัดการตารางผุ้บริหาร จัดการประชุม
  • ประสานงานระหว่างทีมบริหาร จัดทำตารางนัดหมาย
  RiKO Co., Ltd.'s banner
  RiKO Co., Ltd.'s logo
  พระโขนงTHB 13K - 24,999 /เดือน
  • มีทักษะความคิดสร้างสรรในการทำส่งเสริมการขาย
  • สามารถรับมือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการจัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี