• เพศหญิง/ชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน ไม่อู้งาน ทำงานทุกอย่าง
 • มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์

18-Nov-17

 

Applied
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน ไม่อู้งาน ทำงานทุกอย่าง
 • มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์

18-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

16-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์การ PA อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษอย่างดี

15-Nov-17

 

Applied
 • งานด้านเลขานุการให้กับผู้บริหาร
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี

15-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารโรงแรมระดับ 5 ดาว
 • ชำนาญการใช้ Microsoft Office

15-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานด้านการตลาด และขายโฆษณา

14-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล