• เพศหญิง
  • ประสบการณ์ด้านงานบุคคลไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป

13-Nov-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 30-45 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป

13-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล