• เป็นงานเลขา ติดต่อประสานงาน ช่วยผู้บริหารด้านต่างๆ
  • ติดต่อสื่อสารภาษาจีน อังกฤษได้ ชอบเดินทาง
  • พูดภาษาต่างประเทศได้

12-Mar-18

 

Applied
  • โสด ไม่มีภาระผูกพันธ์
  • เป็นงานเลขา ติดต่อประสานงาน
  • พูดภาษาต่างประเทศได้

12-Mar-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
  • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

10-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล