• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเลขานุการ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • บุคลิกดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร

18-Mar-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
  • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

10-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล