ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Best Performance Engineering Co., Ltd.'s banner
  Best Performance Engineering Co., Ltd.'s logo
  สงขลา
  • เพศชาย อายุระหว่าง 45-50 ปี /วุฒิปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ในสายงาน10 ปีขึ้นไป / พร้อมเริ่มงาน
  • ทำงานเข้าใจในงานด้าน HRM / HRD ทั้งระบบเป็นอย่างดี