• ประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร
  • สามารถสื่่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี TOEIC 600
  • ปริญญาตรีทุุกสาขา

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • การจัดส่งเอกสารเพื่อให้ผู้บริหารลงนาม
  • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม โดยจัดตามฝ่าย

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาโท ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 5 ปี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริหาร

15-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่