• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จากการเป็นเลขาผู้บริหาร 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถประสานงานแทนผู้บริหารได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสารงานขายและงานสั่งซื้อต่างประเทศ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไปตำแหน่งงานเลขานุการ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เข้าใจระบบเอกสาร ISO และผ่านการอบรมแล้ว
 • พูด, อ่าน, ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

22-Jun-18

 

Applied
 • High Vocational or Bachelor's Degree
 • 1-3 years experience
 • Able to work under pressure and deadline

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ธุรการ
 • เลขา
 • ระยอง

21-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จากการเป็นเลขาผู้บริหาร 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถประสานงานแทนผู้บริหารได้

21-Jun-18

 

Applied