• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเลขานุการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • บุคลิกดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • โสด ไม่มีภาระผูกพันธ์
 • เป็นงานเลขา ติดต่อประสานงาน
 • พูดภาษาต่างประเทศได้

12-Mar-18

 

Applied
 • เป็นงานเลขา ติดต่อประสานงาน ช่วยผู้บริหารด้านต่างๆ
 • ติดต่อสื่อสารภาษาจีน อังกฤษได้ ชอบเดินทาง
 • พูดภาษาต่างประเทศได้

12-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

10-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล