ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  เชียงใหม่THB 13K - 16K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • การบริหารจัดการเวลาและคน
  • การบริหารจัดการเอกสาร
  • มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)