ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  Manee Mongkol Import-Export Co., Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • ป็นตัวแทนของผู้บริหารในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ
  • จัดทำ Presentation ให้กับผู้บริหาร
  • กลั่นกรองเอกสาร รายงาน และอีเมล์ทุกฉบับก่อนนำเสนอ