• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารการจัดการ
  • มีทักษะในการคอมพิวเตอร์ได้ดี Microsoft Office
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

20-Jun-18

 

Applied
  • วุมิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี คณะการบัญชี
  • เดินทางไปมากับเจ้านายได้
  • มีทัศนคติการทำงานที่ดี

19-Jun-18

 

Applied
  • BA
  • Training opportunity
  • Accommodation and meal are provided

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่