• ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
 • นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Secretary/ เลขา

WATTANOCHA CONSTRUCTION CO., LTD.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชี การเงิน จัดซื้อ

14-Dec-18

 

Applied
 • Thai Female, age not over 35 years old
 • Degree in Business Administration, Finance
 • 5 years of experience as an Executive Secretary

14-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์, บัญชี, การเงิน
 • หากจบสาขานิติศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตว์ ขยัน กระตือรือร้น

13-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • จบปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ ,
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องแคล่วในการทำงาน
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการทำงาน

13-Dec-18

 

Applied
 • Competitive package.
 • Great opportunity to learn.
 • Modern cooperate culture

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านสรรหา และพัฒนาบุคลากร อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถค้นหาและทาบทามผู้สมัครจากแหล่งงานที่หลากหลาย
 • ช่างสังเกต มีทักษะในการสัมภาษณ์ วิเคราะห์คนได้

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied