ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 30K - 70K /เดือน
  • ประสบการณ์เลขานุการบริษัท (บ.มหาชน)
  • ประสบการณ์ติดต่อประสานงานตลาดหลักทรัพย์
  • ประสบการณ์ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้น
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)