ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-22 จาก 22 ตำแหน่งงาน
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  บางบอน
  • Minimum 5 years of prior experience in PA
  • Excellent organizational and time-management
  • Excellent communication skills, Thai & English
  Eakphoomsub Development Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • จัดเตรียมการประชุมกรรมการ ผู้ถือหุ้น Annual Report
  • ปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัท
  • จัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปฏิบัติงาน Reception ในอาคารของบริษัท
  • ต้อนรับผู้มาเยี่ยม ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
  • ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย