ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd./บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด's banner
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd./บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด's logo

  Secretary / เลขนุการ

  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd./บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ขอนแก่น
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้คล่อง