• วุมิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี คณะการบัญชี
  • เดินทางไปมากับเจ้านายได้
  • มีทัศนคติการทำงานที่ดี

19-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่