ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  D.T.C. Enterprise Public Company Limited's banner
  D.T.C. Enterprise Public Company Limited's logo
  บางนา
  • จัดการปัญหายอดหนี้สินและติดตามลูกหนี้ที่คงค้างชำระ
  • รายงานผลการเก็บหนี้ประจำเดือนต่อผู้บริหารระดับสูง
  • ดูแลการทำงานของทีมบริหารลูกหนี้ให้ได้ตามเป้าหมาย
  Lyreco's banner
  Lyreco's logo
  บางนา
  • Credit risk management & limit the bad debt losses
  • Perform analysis to AR Collection team
  • Project management as assigned