• วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มี IPAD เป็นของตนเองเพื่อ ใช้ในการปฏิบัติงาน
  • มีรถยนต์ส่วนตัว และโทรศัพท์มือถือ

16-Oct-18

 

Applied
  • ชอบความท้าทายในงานขาย
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
  • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

15-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่