ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 41 ตำแหน่งงาน
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  HP Backend (OA Supervisor)

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  วัฒนา
  • ควบคุมการติดตามหนี้ของบริษัทติดตามหนี้ภายนอก
  • การติดตามทวงถามหนี้ โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
  • OA Supervisor
  Krungthai Bank PCL's banner
  Krungthai Bank PCL's logo

  Credit Restructuring

  Krungthai Bank PCL
  วัฒนา
  • การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • การบริหารหนี้ NPLs
  • การเจรจาต่อรองกับลูกหนี้
  Ngern Tid Lor Public Company Limited's banner
  Ngern Tid Lor Public Company Limited's logo

  Credit Risk Model

  Ngern Tid Lor Public Company Limited
  พญาไท
  • Join part of leader the fast-growing company
  • High Salary and attractive benefits package
  • Have experience in credit model, risk analyst
  Indorama Ventures Global Services Limited (Head Office)'s banner
  Indorama Ventures Global Services Limited (Head Office)'s logo

  Credit Analyst

  Indorama Ventures Global Services Limited (Head Office)
  วัฒนา
  • Apply for credit insurance for new customers
  • Report any payment issues to management
  • Check consumer credit reports
  Kasikorn Leasing Co., Ltd.'s banner
  Kasikorn Leasing Co., Ltd.'s logo
  พญาไท
  • ติดตามเร่งรัดหนี้สินเชื่อรถยนต์
  • OA Supervisor
  • Monitor Outsource Agency
  Adecco Recruitment (Thailand) Limited's banner
  Adecco Recruitment (Thailand) Limited's logo
  บางนาTHB 30K - 34,999 /เดือน
  • 5 days working / Hybrid working
  • At least 2 years of experienced in related field.
  • Global Company/International
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • More than 10 Years working experience
  • Basic understanding on accounting functions
  • Experience in collection field or related
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  Lombard Loan - Credit Analyst

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  วัฒนา
  • วิเคราะห์เครดิตเบื้องต้น Credit Analyst
  • นำเสนอขออนุมัติสินเชื่อจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
  • สรุปผลการอนุมัติ และจัดทำรายงานผลการอนุมัติ
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  หัวหน้าฝ่าย Recovery Management (OA)

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  วัฒนา
  • ดูแลการทำงานของบริษัทติดตามหนี้ภายนอก
  • วิเคราะห์/เสนอแนะ/วางแผน strategy
  • ดูแลควบคุมบริษัทติดตามหนี้ภายนอก ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  Pacific Healthcare (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Pacific Healthcare (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Credit Control Manager (Order to Cash Manager)

  Pacific Healthcare (Thailand) Co., Ltd.
  ยานนาวา
  • Min 8 years’experience in Credit Control
  • Managerial skill with creative and initiative.
  • Good command in spoken and written English
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Manager - Financial Planning & Analysis

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  จตุจักร
  • Conduct economic profit report & analysis
  • Manage bank budgeting & rolling forecast
  • Manage bank top line & NPL monitoring
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Attorney -SCB Plus/ทนายความ -SCB Plus

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  จตุจักร
  • ว่าความคดีเช่าซื้อและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
  • ว่าความคดีซื้อขาย, คดีครอบครัว, คดีมรดก, คดีอาญา
  • ดำเนินการร่างสัญญา ตรวจร่างสัญญา, คดีแรงงาน
  dtac's banner
  dtac's logo
  ปทุมวัน
  • Min 5 year in Collection Planning & Strategic Role
  • Well known in collection & exp in telco is a plus
  • Strategic & logical thinking.
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's banner
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's logo

  Cash Product Management (Liquidity and Acquiring)

  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี
  จตุจักร
  • Develop strategic cash management product plan
  • Experience in Cash Management product
  • 1-10 years in the field of financial analysis
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Project Officer - SCB Plus

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  จตุจักร
  • Business Analyst, Product owner, Project Officer
  • Perform Collection Strategy,SQL,EFS, develop test
  • Business structure collection business background
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  URGENT!!! - Credit and Collection Manager - 120k - BKK

  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
  กรุงเทพมหานคร
  • Bachelor of Accountancy or related fields
  • 5 years experiences in Credit and Collection
  • Good in English
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์เครดิต
  • Monitor and analyze customer data
  • 1 years of experience as Credit Analyst
  ถัด ไป