ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  JMT Network Services PCL.'s logo
  ระยอง
  • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มียานพาหนะส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่
  JMT Network Services PCL.'s logo
  ระยอง
  • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
  • เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่
  JMT Network Services PCL.'s logo
  ระยอง
  • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์,ยินดีรับคนพิการ
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)