ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-24 จาก 24 ตำแหน่งงาน
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Debt / Credit facility agreement management
  • ประสบการณ์ทำงานการเงินการธนาคารและหรือการบัญชี 3ปี
  • TOEIC Score 700
  LH Mall & Hotel Co., Ltd.'s banner
  LH Mall & Hotel Co., Ltd.'s logo
  คันนายาว
  • รายได้และสัญญา
  • Retail
  • พัฒนาสินเชื่อ ติดตามหนี้
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • บริหารจัดการกระบวนการเรื่องสินเชื่อ
  • การควบคุมและติดตามลูกหนี้
  • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อและดูแลลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • Leasing, Collection, collection data, Power BI,SAS
  • SQL, MS Access, Azure Database, Databricks, Python
  • VBScript, Excel Macro, Batch, data platform
  CGP (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  CGP (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครมากกว่า THB 160K /เดือน
  • Experience in FX / Hedging / Credit management
  • Strong communication skills
  • International working environment
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • คดีล้มละลาย, คดีปกครอง, ทนายความ, ว่าความ
  • คดีเช่าซื้อ, คดีครอบครัว, คดีอาญา, คดีแพ่ง
  • ร่างฟ้อง, ตรวจร่างสัญญา, คดีแรงงาน