ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-24 จาก 24 ตำแหน่งงาน
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Debt / Credit facility agreement management
  • ประสบการณ์ทำงานการเงินการธนาคารและหรือการบัญชี 3ปี
  • TOEIC Score 700
  Krungthai Bank PCL's banner
  Krungthai Bank PCL's logo
  วัฒนา
  • การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • การบริหารหนี้ NPLs
  • การเจรจาต่อรองกับลูกหนี้
  Krungthai Bank PCL's banner
  Krungthai Bank PCL's logo
  วัฒนา
  • พัฒนา Product Program
  • Optimize Portfolio Quality
  • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ Credit Process
  คลองเตย
  • Coordinate with banks and financial institutions
  • Experience in AP & AR processing and SAP
  • Good command in English and strong Negotiation