ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  JMT Network Services PCL.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปริญญาตรี
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์,ยินดีรับคนพิการ
  JMT Network Services PCL.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบงานพบปะผู้คน รักงานบริการ
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)