ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd.'s banner
  Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • years working experience in credit analysis field
  • Accuracy and good in detail job
  • Communication skill
  TMB Bank Public Company Limited's banner
  TMB Bank Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Strong experience as Business Analyst
  • Project Management skill.
  • provide support strategic process transformation
  TMB Bank Public Company Limited's banner
  TMB Bank Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • 5 yrs of direct exp. in Credit Product Management
  • Develop plan for credit products of Wholesale Bank
  • Implementation plan according to strategic plan
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s banner
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้พอสมควร