ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 36 ตำแหน่งงาน
  Kasikorn Leasing Co., Ltd.'s banner
  Kasikorn Leasing Co., Ltd.'s logo
  พญาไท
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ประสบการคุมทีมติดตามทวงถามหนี้ภายนอกอย่างน้อย 2 ปี
  • โบนัส, OT, Location: BTS Ari
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • จัดหาและเพิ่มจำนวนสมาชิกสินเชื่อบุคคล
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล
  • สร้างช่องทางขายใหม่
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • บริหารจัดการ,ควบคุมดูแลสำนักงานตัวแทน, outsource
  • จัดเก็บหนี้, ขายขาดทุน, บัญชีตัดหนี้สูญ,Collection
  • ลดสำรองหนี้ NPL,วางแผน, กำหนดกลยุทธ์, ทวงหนี้
  CardX Company Limited's banner
  CardX Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Minimum 5 years’ experience in QA
  • Customer Service, Call Centre, Debt collection
  • Dynamic Environment
  Krungthai Bank PCL's banner
  Krungthai Bank PCL's logo
  วัฒนา
  • การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • การบริหารหนี้ NPLs
  • การเจรจาต่อรองกับลูกหนี้
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ควบคุมการติดตามหนี้ของบริษัทติดตามหนี้ภายนอก
  • แนะนำและแก้ปัญหาการทำงานของบริษัทติดตามหนี้ภายนอก
  • ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินคดี
  XCL American School of Bangkok's banner
  XCL American School of Bangkok's logo
  วัฒนา
  • At least 5-8 year experience in accounting area
  • Detail oriented with strong organizational skills
  • Excellent communication skills in Thai & English
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • Leasing, Collection, collection data, Power BI,SAS
  • SQL, MS Access, Azure Database, Databricks, Python
  • VBScript, Excel Macro, Batch, data platform
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • คดีล้มละลาย, คดีปกครอง, ทนายความ, ว่าความ
  • คดีเช่าซื้อ, คดีครอบครัว, คดีอาญา, คดีแพ่ง
  • ร่างฟ้อง, ตรวจร่างสัญญา, คดีแรงงาน
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Debt / Credit facility agreement management
  • ประสบการณ์ทำงานการเงินการธนาคารและหรือการบัญชี 3ปี
  • TOEIC Score 700
  ถัด ไป