ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 47 ตำแหน่งงาน
  Krungthai Bank PCL's banner
  Krungthai Bank PCL's logo
  วัฒนา
  • การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • การบริหารหนี้ NPLs
  • การเจรจาต่อรองกับลูกหนี้
  Krungthai Bank PCL's banner
  Krungthai Bank PCL's logo
  วัฒนา
  • Risk Management and Credit Portfolio
  • COSO & Basel
  • SAS, SQL, MS เชิงลึก และ Python
  Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd.'s banner
  Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • Monitor the collection performance
  • Provide suggestions to collector
  • Good negotiation, convincing skills
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  ปทุมวัน
  • ปสก.ด้านสายงาน บัญชี - การเงิน 7-10ปี ขึั้้นไป
  • ความรู้ ปิดงบบัญชี การรับชำระ และการติดตามหนี้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  JAC Recruitment Thailand's banner
  JAC Recruitment Thailand's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • B.A/MBA Finance & Accounting, Marketing, Economics
  • 10 years’ experience in credit evaluation
  • Salary 100,000 - 150,000 THB
  Lockton Wattana Insurance Brokers (Thailand) Ltd.'s logo
  บางรัก
  • การรับชำระหนี้ และการติดตามทวงหนี้
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • เจรจาต่อรองกับลูกหนี้
  GC Logistics Solutions Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ประมาณกระแสเงินสด
  • บริหารสินเชื่อและลูกหนี้
  • เอกสารการเงิน
  ถัด ไป