ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Baxter Healthcare (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Baxter Healthcare (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Sales Specialist - CRRT (South)

  Baxter Healthcare (Thailand) Co., Ltd.
  ภาคใต้
  • Background in Sciences
  • High customer focused
  • Able to travel in South area
  Fresenius Kabi Thailand Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Fresenius Kabi Thailand Ltd.'s โลโก้ของ
  ภาคใต้
  • Bachelor of Pharmacy, Nursing, Medical Technology.
  • At least 1 year experience in Sales.
  • Understand Pharmaceutical market.
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)