• เภสัชกร Full Time
  • เภสัชกรร้านยา
  • เภสัชกรชุมชน

27-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
  • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
  • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

26-Mar-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่