• ไม่ระบุเพศ
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชกรรม
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร

21-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาธารณสุข
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor of Pharmacy, Nursing, Medical Technology.
 • At least 1 year experience in Sales.
 • Understand Pharmaceutical market.

19-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล