• เภสัชกร Full Time
  • เภสัชกรร้านยา
  • เภสัชกรชุมชน

30-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศทางเลือกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีรถยนต์เป็นของตนเองและมีใบขับขี่รถยนต์
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี รักการทำงานเป็นทีม

27-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่