ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Principal Healthcare Company Limited's banner
  Principal Healthcare Company Limited's logo
  บางพลี
  • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์, เป็นเภสัชกรจัดซื้อยา 1 ปี
  • รู้เรื่องเวชภัณฑ์, LAB, Pharmaceutical Purchasing
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, OPD,IPD, ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์