ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.'s โลโก้ของ

  Quality Director

  Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • Bachelor or Master ' s degree
  • Experiences in Medical devices
  • Good understanding of ISO 13485
  Millimed Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
  • ประสบการณ์ทำงานในด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอาง
  • มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)